90% naszych pacjentów to chorzy, którym medycyna akademicka nie potrafi pomóc...

Infekcje i przeziębienia

Terapie są skierowane dla osób mających przewlekłe infekcje gdzie leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne lub przynosi tylko chwilową poprawę stanu zdrowia, lub też chory z różnych względów nie może przyjmować leków. Metoda biorezonansu umożliwia szybkie i skuteczne pozbycie się wirusów, bakterii i innych patogenów powodujących różne infekcje grypowe, bakteryjne, moczowo – płciowe. Metoda stosowana przez nasz gabinet uderza w wyselekcjonowane szczepy drobnoustrojów a często pozytywne efekty i widoczna poprawa stanu pacjenta jest już widoczna podczas seansu. Posiadamy wszystkie występujące w naszej części świata patogeny wirusów, bakterii, pierwotniaków, pasożytów mogących spowodować różnorakie dolegliwości. Posiadanie tak szerokiego spektrum patogenów pozwala na skuteczne postawienie diagnozy, jak i terapie usuwające powstałe choroby

Cofnij się